Описание

Калкулаторът се използва за изчисляване сбора на трудов стаж на служител при различни работодатели и/или на различни длъжности.

Калкулатор Сбор Трудов Стаж за Период

виж примерите за изчисление
работодател длъжност години месеци дни
абонамент