Калкулаторът се използва за изчисляване сбора на трудов стаж на служител при различни работодатели и/или на различни длъжности.

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Сбор Трудов Стаж за Период

работодател длъжност години месеци дни
абонамент