Описание

Калкулаторът служи за изчисляване на възнаграждението за дните платен годишен отпуск на служител.

Калкулатор Заплата по време на платен отпуск

виж примерите за изчисление
дни
лв.
дни
абонамент