Калкулаторът служи за изчисляване на осигурителните вноски и данъка върху доходите на самоосигуряващи се лица, които са избрали на ежемесечна база да декларират своите реални доходи от упражняваната професия или дейност и които са:

  1. упражняващи свободна професия;
  2. земеделски производители или тютюнопроизводители;
  3. артист-изпълнители;
  4. лица, които получават авторски или лицензионни възнаграждения.

Дефиниращи норми:

Престои

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Самоосигуряващо се Лице - Свободна Професия или Земеделски Производител

лв.
абонамент