Описание

Калкулаторът се използва за:

а) изчисляване на броя работни и календарни дни между две дати, като изчислението включва както началната, така и крайната дата;

б) изчисляване на начална или крайна дата при зададен брой календарни или работни дни.

Калкулатор Брой календарни и работни дни между две дати

виж примерите за изчисление
абонамент