Калкулаторът служи за определяне на сумата, с която следва да се увеличат или намалят авансовите вноски за корпоративен данък, ако прогнозата за данъчната печалба през годината съответно се увеличи или намали спрямо предварителната прогноза и предварително декларираните и направени авансови вноски.

Размерът на променените авансови вноски за корпоративен данък е съобразен с разпоредбите на ЗКПО, при които не се дължи лихва за неправилното им определяне и внасяне.

Дефиниращи норми:

чл. 18, чл. 20, чл. 83, чл. 84, чл. 85, чл. 86, чл. 87, чл. 87а, чл. 88, чл. 89, чл. 90 от ЗКПО
чл. 43 от ЗДДФЛ

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Промяна в Авансови Вноски по ЗКПО

лева
Декларирани авансови вноски преди тази промяна за:
лева
лева
лева
абонамент