Калкулаторът служи за определяне на сумата, с която следва да се увеличат или намалят авансовите вноски за корпоративен данък, ако прогнозата за данъчната печалба през годината съответно се увеличи или намали спрямо предварителната прогноза и предварително декларираните и направени авансови вноски.

Размерът на променените авансови вноски за корпоративен данък е съобразен с разпоредбите на ЗКПО, при които не се дължи лихва за неправилното им определяне и внасяне.

Дефиниращи норми:

Престои

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Промяна в Авансови Вноски по ЗКПО

лева
Декларирани авансови вноски преди тази промяна за:
лева
лева
лева
абонамент