Калкулаторът служи за изчисляване данъка върху придобитите от физически лица доходи от наем, когато платецът на наема е предприятие или самоосигуряващо се лице.

Калкулаторът най-общо е предназначен за:

  • Наемодатели – физически лица, по договори за наем, които искат да изчислят нетната сума, която ще получат по договор за наем;
  • Наематели – предприятия или самоосигуряващи се лица, по договори за наем, които искат да изчислят сумата, която трябва да изплатят на своите наемодатели – физически лица, и данъка върху доходите, който трябва да начислят, удържат и внесат за тяхна сметка в бюджета.

За тази цел към калкулатора са приложени 5 примера за неговото практическо прилагане.

Дефиниращи норми:

чл. 10, чл. 33, чл. 44 от ЗДДФЛ

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Доход от Наем на Физическо Лице

лв.
абонамент