Калкулаторът служи за изчисляване на минималния осигурителен доход (МОД) на лице, което не работи на пълно работно време. Такива са случаите, в които служител, съгласно своя трудов договор, работи на непълен работен ден.

Виж примерите за изчисление

Калкулатор МОД при непълно работно време

лв.
абонамент