Описание

Калкулаторът служи за изчисляване на минималния осигурителен доход (МОД) на лице, което не работи на пълно работно време. Такива са случаите, в които служител, съгласно своя трудов договор, работи на непълен работен ден.

Калкулатор МОД при непълно работно време

виж примерите за изчисление
лв.
абонамент