Новина

 1. Вече е в сила протокол за изменение на СИДДО между България и Германия
  Протоколът въвежда няколко важни промени
 2. Очаква се годишната инфлация в еврозоната да е 2,8% през януари 2024 г.
  Наблюдава се намаление с 0,1% спрямо декември 2023 г.
 3. Безработицата в ЕС е на равнище от 5,9% през декември 2023 г.
  В еврозоната е на ниво от 6,4%
 4. НАП стартира информационен канал във Viber от 1 февруари 2024 г.
  В него приходната агенция ще държи последователите си осведомени за всички по-важни новини, събития и кампании
 5. КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 1 438 лева в края на 2023 г.
  За издръжката на тричленно семейство са необходими 2 588 лева
 6. БВП остава без промяна в ЕС и в еврозоната през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. в ЕС се повишава с 0,2%, а в еврозоната – с 0,1%
 7. Общият индекс на цените на производител в промишлеността се понижава с 0,6% на месечна база през декември 2023 г.
  На годишна база намалява с 14,6%
 8. Общият показател на бизнес климата се повишава с 3 пункта на месечна база през януари 2024 г.
  Ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори
 9. Електронните услуги на НОИ са били използвани 14,4 милиона пъти през 2023 г.
  Най-популярна е електронната справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО
 10. Столична община напомня: 5% отстъпка от данък сгради и МПС до 30 април 2024 г.
  През миналата година собствениците са спестили общо 6,4 млн. лева, като си платили местните данъци с отстъпката
 11. НСИ с данни за БВП на регионално ниво през 2022 г.
  С най-високото ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 53 746 лева
 12. ИПИ: Търсенето на труд остава високо и през 2023 г.
  Делът на работодателите, които срещат трудности в наемането на работници, е 64%
 13. Държавата поема осигурителните вноски на учениците в дуално обучение
  Тази мярка в подкрепа на работодателите влиза в сила от 1 април 2024 г.
 14. Реалният доход на глава от населението намалява в еврозоната и се повишава в ЕС през третото тримесечие на 2023 г.
  Реалното потребление на домакинствата остава стабилно в еврозоната и нараства в ЕС
 15. Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене законопроекта за БНБ
  Проектът цели обезпечаване на правната интеграция на българската централна банка в Евросистемата при въвеждане на еврото
 16. БНБ очаква инфлация от 3,1% в края на 2024 г.
  Централната банка очаква растежът на реалния БВП в България за 2023 г. да възлезе окончателно на 1,8%
 17. Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари 2024 г.
  Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по образец
 18. ЕК предлага нови инициативи за засилване на икономическата сигурност
  Предложенията са част от по-широк подход, основан на три стълба
 19. 17 718 компании са прекратили регистрацията си по ДДС през 2023 г.
  В началото на миналата година беше увеличен прагът на задължителна регистрация по ДДС на 100 хил. лева
 20. Преизчисляват близо 400 хил. трудови пенсии от 1 април 2024 г.
  Работещите пенсионери ще имат право да добавят допълнителния си осигурителен стаж към пенсията
 21. Близо 1,8 милиона потребители използват ПИК на НАП
  С ПИК, издаден от НАП, могат да се ползват не само е-услугите на агенцията, а и тези, предоставяни от други администрации
 22. НАП: Предприятията подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2023 г., ако са удържали авансов данък
  Декларацията се подава от платците на доходите само по електронен път
 23. НОИ: Приходите на ДОО през 2023 г. са повече от планираното
  Разходите остават под заложените за годината
 24. Строителната продукция намалява с 1% на месечна база както в ЕС, така и в еврозоната през ноември 2023 г.
  На годишна база намалява с 2,1% в ЕС и с 2,2% в еврозоната
 25. ЕС с предварително споразумение за по-строги правила за борбата с прането на пари
  Ще бъде определен максимален лимит за плащания в брой в целия ЕС от 10 000 евро
 26. НАП с нова електронна услуга за операторите на цифрови платформи
  Услугата „Автоматичен обмен на информация от оператори на платформи – DPI/DAC7” е достъпна в Портала за е-услуги
 27. Годишната инфлация е 3,4% в ЕС и 2,9% в еврозоната през декември 2023 г.
  Най-ниски нива са регистрирани в Дания, Италия и Белгия
 28. МИР отвори за кандидатстване процедура „Разработване на иновации в предприятията“ с бюджет 127 млн. лева
  От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро-, малки и средни предприятия (МСП), дружества с до 3 000 служители и големи компании в партньорство с МСП
 29. Равнището на регистрираната безработица в страната е 5,6% през декември 2023 г.
  Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 158 205
 30. ЕС отчита излишък от 19,2 млрд. евро при международната търговия със стоки през ноември 2023 г.
  Еврозоната регистрира излишък от 20,3 млрд. евро
 31. Почти 750 лева е средната пенсия за януари 2024 г.
  Най-високи са пенсиите в столицата – средно 930 лева
 32. Промишленото производство намалява с 0,2% в ЕС и с 0,3% в еврозоната на месечна база през ноември 2023 г.
  На годишна база спада с 5,8% в ЕС и с 6,8% в еврозоната
 33. 4,7% е годишната инфлация в България през декември 2023 г.
  Месечната е 0,3%
 34. НАП отчита над 3 млн. лева в бюджета си през 2023 г. от взаимната помощ при събиране
  Само през последните 3 месеца от годината сумата възлиза на над 800 хил. лева
 35. Износът на стоки от България за ЕС намалява с 8,2% на годишна база през периода януари – октомври 2023 г.
  Вносът от ЕС намалява с 1,8%
 36. Бюджетната комисия прие на първо четене законопроекта за нов закон за БНБ
  С него се цели обезпечаването на правната интеграция на българската централна банка в Евросистемата при въвеждане на еврото
 37. Инфлацията в ОИСР се забавя до 5,4% през ноември 2023 г.
  Данните са на годишна база
 38. Данъчни облекчения при подаване на годишна декларация в НАП през 2024 г.
  Над 2 000 души са декларирали доходите си през първия ден от данъчната кампания
 39. МС прие дългосрочната инвестиционна политика на Сребърния фонд
  Одобрена е и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Фонда за периода 2024 – 2026 г.
 40. НАП: Данъчната кампания за 2024 г. започва днес
  Над 85% от физическите лица подават декларациите си онлайн
 41. Строителната продукция се понижава с 0,6% на месечна база през ноември 2023 г.
  В сравнение със същия месец на 2022 г. е отбелязано намаление от 3%
 42. Индексът на промишленото производство спада с 3,2% на месечна база през ноември 2023 г.
  Спрямо ноември 2022 г. е регистриран спад с 10,9%
 43. Световната банка подобри прогнозата си за ръста на глобалния БВП през 2023 г.
  Темпът на глобален икономически растеж тази година ще продължи да се забавя
 44. Световната банка повиши очакванията си за растежа на българската икономика за 2023 г., но ги намали за 2024 г.
  За 2025 г. международната институция предвижда българската икономика да се разшири с 3,3%
 45. Здравната вноска за безработните е 37,32 лева на месец от 1 януари 2024 г.
  Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят
 46. МИР сертифицира инвестиции за 660 млн. лева с над 2 350 работни места през 2023 г.
  Издадени са сертификати за 31 инвестиционни проекта
 47. Безработицата в ЕС е на равнище от 5,9% през ноември 2023 г.
  В еврозоната е на ниво от 6,4%
 48. Средният осигурителен доход за ноември 2023 г. е 1 516,41 лева
  Данните са на НОИ
 49. Обемът на търговията на дребно намалява с 0,3% в еврозоната и с 0,2% в ЕС през ноември 2023 г.
  Данните са на месечна база
 50. Няма да се плащат осигурителни вноски и за електронните ваучери
  Хартиени ваучери ще могат да се предоставят до 30 юни 2024 г.