Новина

 1. ЕК одобри Програма за храни и основно материално подпомагане с бюджет от 411,7 млн. лева
  Средствата ще бъдат насочени към осигуряване на подкрепа за най-уязвимите групи, живеещи в бедност и дълбока социална изолация
 2. ЕЦБ изкупува държавни облигации за милиарди евро от най-уязвимите държави в еврозоната
  Целта на банковия регулатор е да осигури подкрепа за тях в периода на икономическа несигурност и нарастващи лихви
 3. Потребителското доверие се покачва през юли 2022 г.
  Общият показател на доверие на потребителите се покачва с 3,0 пункта спрямо равнището си от април
 4. Бащите вече могат да ползват отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст
  Служителите, със съгласието на работодателя си, ще могат да изменят трудовото правоотношение, за да съвместяват трудови и семейни задължения
 5. Инфлацията в ОИСР достигна 10,3% през юни 2022 г.
  Увеличение на потребителските цени през юни е отчетено в почти всички страни от ОИСР, с изключение на Германия, Нидерландия и Япония
 6. 735 млн. лева ще бъдат пренасочени към бизнеса по програми до края на 2022 г.
  Предприятията вече могат да кандидатстват с проекти по първата за страната ни процедура от НПВУ – „Технологична модернизация“
 7. ВКС се произнесе относно определянето на обезщетението за неимуществени вреди от деликт при съпричиняване
  Според висшите магистрати присъдената от съда сума не може да надхвърля размера на исковата претенция
 8. ЕК одобри 3,8 млрд. лева по Програма „Развитие на човешките ресурси“ до 2027 г.
  С програмата ще бъдат подкрепени над 740 000 души в България
 9. Доклад на ЕК: Цените на храните са се повишили средно с 12% в ЕС и с 23% в световен мащаб
  През 2022 г. най-значителни са били разходите за селскостопанските суровини, нужни за производството на храна
 10. МС одобри промени за ускоряване на електронното управление
  Приет е законопроект, с който се въвеждат няколко важни промени в Закона за електронното управление
 11. Банките в България отчитат близо 55% ръст на печалбите в края на юни 2022 г.
  Печалбата на банковата система в България възлиза на 1 млрд. лева в края на първото полугодие
 12. 1,5 млрд. лева повече приходи отчете Агенция „Митници“ за първата половина на 2022 г.
  Само за юни общите месечни приходи възлизат на 1,2 млрд. лева
 13. Инфлацията в еврозоната достигна 8,9% през юли 2022 г.
  Увеличението се дължи основно на високите цени на енергоносителите, следвани от поскъпналите хранителни продукти
 14. МФ очаква превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 1 560 млн. лева през юли 2022 г.
  Приходите, помощите и даренията по КФП се очаква да бъдат в размер на 33 776 млн. лева
 15. От 1 август крайните разпространители на горива ще могат да подават в НАП Декларация за предоставяне на компенсации
  Декларацията ще се подава онлайн
 16. Външният дълг на България с годишен ръст от 4,3% към май 2022 г.
  В края на май брутният външен дълг на страната ни достига 41,316 млрд. евро
 17. 41,4% годишен ръст на производствените цени в България през юни 2022 г.
  Най-значително годишно увеличение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 83,2%
 18. Лихвите по кредитите на домакинствата и бизнеса са намалели през юни 2022 г.
  Отчита се увеличение само при заемите на бизнеса за над 1 млн. лева
 19. НАП възстанови близо 2,4 млрд. ДДС на коректни дружества
  Дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ събра над 1,3 млрд. лева повече през първата половина на 2022 г.
 20. НСИ представи данни за бизнес климата в България през юли 2022 г.
  Общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си спрямо предходния месец
 21. МВФ влоши прогнозите си за растежа на световната икономика
  В доклада на Международния валутен фонд от юли се прогнозира инфлация от 6,6% в развитите икономики през 2022 г.
 22. БНБ отчете 13% ръст на парите в обращение у нас в края на юни 2022 г.
  В края на второто тримесечие на годината средната по стойност банкнота в обращение е 43,93 лева, което представлява увеличение с 0,48 лева спрямо първото тримесечие
 23. МТСП разработва варианти за създаване на автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата
  Механизмът следва да бъде базиран на проекта на Европейската директива, а именно – МРЗ да бъде равна на 50% от средната работна заплата за страната и на 60% от медианната заплата
 24. Спестяванията в банките в България са достигнали 106,056 млрд. лева към 30 юни 2022 г.
  Паричното предлагане в България през юни достига 130,802 млрд. лева, което е увеличение с 10,3% на годишна база
 25. Разходите за пенсии през първото полугодие на 2022 г. са с близо 7 млн. лева повече спрямо същия период на 2021 г.
  НОИ представи консолидирания бюджет на ДОО към 30 юни 2022 г.
 26. НАП напомня: До 1 август е срокът за деклариране и плащане на дължими данъци за второто тримесечие на 2022 г.
  Това е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета
 27. Пенсионерите ще запазят правото си на помощи за отопление след увеличението на пенсиите
  Социалният министър издаде заповед, с която определи корекционен коефициент, съобразен с ръста на пенсиите през последните шест месеца
 28. Парламентът прие на първо четене бащите да имат право на 2 месеца платен отпуск за отглеждане на дете до 8 г.
  Отпускът се разрешава в случай че бащата не е ползвал прехвърлен от майката или осиновителката отпуск за отглеждане на дете
 29. Търговският дефицит на България се е свил с 40,5% на годишна база през май 2022 г.
  Износът на стоки през май възлиза на 4 245,4 млн. евро, а вносът – на 4 456,2 млн. евро
 30. Преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 871,2 млн. евро в периода януари – май 2022 г.
  Те се увеличават с 557,4 млн. евро (177,6%) на годишна база
 31. България е на пето място в ЕС по ръст на инфлацията през юни 2022 г.
  В ЕС средната инфлация през юни е 9,6%, а в еврозоната – 1,9%
 32. Агенцията по заетостта вече предлага свои услуги и чрез Български пощи
  Инициативата е разработена съвместно с Министерството на електронното управление и се изпълнява в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост
 33. ИПИ: От началото на пандемията са отпуснати близо 652 млн. лева на бизнеса
  По схемите за подпомагане на бизнеса са кандидатствали близо 35% от средните и 7% от микро- и малките нефинансови предприятия
 34. БНБ отчете ръст в обема на банкнотите от 50 и 100 лева в обращение
  Банкнотите от 50 лева са най-често употребяваните в България
 35. НОИ разработва електронна справка за пенсии
  Тя ще предоставя детайлна информация относно това как се формират сумите, изплащани на пенсионерите, включително начислените добавки или удръжките по запори
 36. Агенцията по заетостта отчете 4,2% безработица през юни 2022 г.
  Общият брой на безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, продължава да намалява
 37. НСИ отчете годишна инфлация от 16,9% през юни 2022 г.
  Месечната инфлация в България през юни е 0,9%, а средногодишната – 9,3%
 38. От 1 януари 2023 г. родителите ще могат да ползват болничен за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина
  Това решиха депутатите при окончателното гласуване на първо и второ четене на измененията в Закона за здравето
 39. Окончателно: Минималният праг за регистрация по ДДС се повишава от 50 на 100 хил. лева от 1 януари 2023 г.
  Депутатите гласуваха на второ чете промените в Закона за ДДС
 40. ЕК прогнозира 2,8% икономически растеж на България през 2022 г.
  В лятната прогноза на ЕК се отбелязва, че през 2022 г. повишението БВП на България ще се ускори с 0,7 процентни пункта спрямо предвидените 2,1% в предходната прогноза
 41. Правителството одобри годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2021 г.
  Приходите и трансферите към НЗОК през 2021 г. са в размер на 5,901 млрд. лева
 42. БНБ понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2022 г. до 1,9%
  От централната банка очакват инфлацията да достигне 14,7% до края на 2022 г.
 43. Правителството прие промени в ОПРЧР за допълнително финансиране по механизма REACT-EU
  С одобрените средства ще бъде предоставена навременна подкрепа чрез мерки за достъп до пазара на труда на украински граждани, пребиваващи в България заради войната
 44. Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 36,1% на годишна база през април 2022 г.
  При вноса на стоки от ЕС през април е отчетено годишно увеличение от 23,7%
 45. НОИ съдейства за изплащането на над 1 000 украински пенсии в България
  Това стана възможно след съвместни усилия на НОИ, Пенсионния фонд на Украйна и Посолството на Украйна в София
 46. АЗ напомня: До 29 юли ползвателите на мярката „60 на 40“ през юни трябва да предоставят отчетите си
  Към 23 юни изплатените средства за запазване на работни места по време на пандемията възлизат на 1,931 млрд. лева
 47. Нов рекорден спад: Еврото доближава паритет с долара за първи път от 20 години насам
  Курсът на единната европейска валута продължава да спада и тази сутрин се движеше само малко над паритет спрямо щатския долар
 48. Средният осигурителен доход за май 2022 г. е 1 299,07 лева
  Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2021 г. до 31.05.2022 г. е 1 201,96 лева
 49. Икономисти прогнозират 45% вероятност за рецесия в еврозоната
  Рискът от рецесия в еврозоната продължава да се увеличава, тъй като нараства заплахата от недостиг на природен газ и се запазват рекордно високите нива на инфлацията
 50. Доходите на 73% от българите остават без промяна през първото тримесечие на 2022 г.
  Увеличение на доходите е отчетено при 18,5% от българите