Новина

 1. НСИ представи предварителни данни за изменението на индекса на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 2,9%, а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава с 3,9%
 2. НАП: До 28 февруари работодателите подават справки за изплатени през 2023 г. доходи на физически лица
  От миналата година има промяна в данните, които трябва да се посочат в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 3. Годишната инфлация в ЕС спада до 3,1% през януари 2024 г.
  В еврозоната намалява до 2,8%
 4. Създават Междуведомствен съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции към Министерския съвет
  Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите
 5. ЕК отчита подобрение на европейските потребителски нагласи през февруари 2024 г.
  Но те остават под осреднените дългосрочни нива
 6. МТСП: Около 830 000 безработни и заети ще повишат уменията си до 2027 г.
  Това ще е в резултат на различни мерки и проекти за обучение
 7. Строителната продукция се увеличава с 1,3% в ЕС и с 0,8% в еврозоната на месечна база през декември 2023 г.
  На годишна база нараства с 2,4% в ЕС и с 1,9% в еврозоната
 8. ЕЦБ отчита известно забавяне на растежа на заплатите в еврозоната в края на 2023 г.
  Още през декември ЕЦБ прогнозира, че номиналният ръст на заплатите постепенно ще намалее с времето
 9. НСИ: Средното почасово възнаграждение на жените е с 12,6% по-ниско от това на мъжете през 2022 г.
  През 2021 г. разликата е била 11,8%
 10. МФ ще създаде единна приходна агенция
  Тя ще обедини НАП и Агенция „Митници“
 11. S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на София
  Агенцията също така потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на София – „BBB“
 12. НСИ с данни за промените в пенсионните права в социалното осигуряване в периода 2019 – 2021 г.
  Натрупаните пенсионни права в България към началото на 2021 г. са 231 010 млн. лева
 13. Търговският баланс на страната е отрицателен в размер на 506,3 млн. евро за декември 2023 г.
  Салдото по услугите е положително в размер на 425,9 млн. евро
 14. Коефициентът на безработица е 4,2% през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. той се повишава с 0,5%
 15. 2 866 лева е тримесечният общ доход на лице от домакинство в България през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Тримесечният общ разход е 2 668 лева
 16. Равнището на безработицата в страната се повишава с 0,2% на месечна база през януари 2024 г.
  Броят на регистрираните безработни се увеличава със 7 635
 17. ЕС отчита 15,7 милиарда евро излишък при международната търговия със стоки през декември 2023 г.
  Еврозоната регистрира излишък от 16,8 млрд. евро
 18. Икономистите на БАН прогнозират малко над 2% ръст на БВП за 2024 г.
  До 2026 г. растежът плавно ще се възстанови до средните нива преди пандемията
 19. ЕК повиши на 1,9% прогнозата си за ръста на българския БВП през 2024 г.
  Комисията оценява растежа на българската икономика през 2023 г. на 2%
 20. ЕК отново ревизира низходящо очакванията си за растеж на икономиката на ЕС и еврозоната
  Прогнозите за инфлацията обаче се подобряват
 21. 3,8% е годишната инфлация в България през януари 2024 г.
  Месечната е 0,5%
 22. Парламентът прие на първо четене да се обединят три регистъра на Агенцията по заетостта
  Целта е намаляване на административната тежест
 23. Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за една година нараства със 105 лева
  Разходите за пенсии за януари 2024 г. са със 196,7 млн. лева повече спрямо първия месец на миналата година
 24. Промишленото производство с ръст от 2,6% в еврозоната и ЕС през декември 2023 г.
  Данните са на месечна база
 25. БВП остава стабилен в еврозоната и се увеличава с 0,1% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Броят на заетите лица се увеличава с 0,3% както в еврозоната, така и в ЕС
 26. БВП на България нараства с 1,6% през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  БВП в номинално изражение достига 51 055,0 млн. лева
 27. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0,5% към края на декември 2023 г.
  През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 123 лева
 28. Средният осигурителен доход в България е 1 575,02 лева за декември 2023 г.
  Данните са на НОИ
 29. ИПИ: През следващите пет години ще се търсят още половин милион работници
  Очакванията са да се търсят 243 хиляди специалисти с висше образование и 245 хиляди души със средно образование
 30. 750 лева е средната основна пенсия в България през февруари 2024 г.
  Близо 2,041 млн. са пенсионерите у нас през този месец
 31. МТСП с повече информация за единния електронен централизиран регистър
  Той ще обедини в един съществуващите към настоящия момент три регистъра
 32. Индексът на промишленото производство нараства с 3,3% на месечна база през декември 2023 г.
  На годишна база е регистрирано намаление с 6,9%
 33. Строителната продукция се понижава с 0,4% на месечна база през декември 2023 г.
  Данните са на НСИ
 34. НСИ с данни за търговията със стоки на България с ЕС през периода януари – ноември 2023 г.
  Вносът и износът на стоки намаляват на годишна база
 35. Отворени за кандидатстване към 31.01.2024 г. са 32 процедури с общ размер на финансирането от 5,804 млрд. лева
  Приключили са 45 процедури за набиране на проектни предложения с общ бюджет от 4,365 млрд. лева
 36. Окончателно: Репресирани лица ще могат да си купуват осигурителен стаж
  Парламентът прие на първо и второ четене промени в КСО
 37. На първо четене: Парламентът прие промени, касаещи работата от разстояние
  Въведено е т.нар. „право на изключване“
 38. Социалната комисия прие промени в КСО и Закона за насърчаване на заетостта
  С промените в КСО се дава възможност на репресираните граждани да купуват до три години недостигащ осигурителен стаж
 39. МТСП: Неактивните младежи са намалели с над 40 000 през последните две години
  За третото тримесечие на 2023 г. те са 120 000
 40. 6% е инфлацията в ОИСР през декември 2023 г.
  Тя се ускорява за първи път от четири месеца
 41. Потребителското доверие на българите се повишава през януари 2024 г.
  Увеличение на показателя е отчетено както в градовете, така и в селата
 42. ИПИ с данни за общините с най-високи заплати в България през 2022 г.
  Картата на заплатите дава различен поглед към икономиката на страната
 43. Индикаторът на икономическата активност в България продължава да се подобрява през четвърто тримесечие на 2023 г.
  Той обаче остава с отрицателна стойност
 44. НАП с предупреждение към компаниите с големи материални запаси
  Близо 7 000 дружества ще получат писма от приходната агенция
 45. По предварителни данни оборотът в търговията на дребно в страната намалява с 0,6% на месечна база през декември 2023 г.
  На годишна база се увеличава с 0,7%
 46. Обемът на търговията на дребно намалява с 1% в ЕС на месечна база през декември 2023 г.
  В еврозоната се понижава с 1,1%
 47. ОИСР повиши прогнозата си за растежа на световната икономика до 2,9%
  Организацията оставя непроменена глобалната си оценка за 2025 г. за растеж от 3%
 48. „Кофас“: Световната икономика бележи значително, макар и несигурно, подобрение на перспективите
  За трета поредна година растежът на световната икономика ще се забави
 49. Цените на производител в промишлеността намаляват на месечна база с 0,9% в ЕС през декември 2023 г.
  В еврозоната се понижават с 0,8%
 50. НОИ пуска система за електронно досие за пенсия
  Тя ще подпомогне процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса