Наредба за Осигуряване на Самоосигуряващите Се, Работещите в Чужбина и Морските Лица

(Наредба за Обществено Осигуряване на Самоосигуряващите се Лица, Българските Граждани на Работа в Чужбина и Морските Лица (загл. изм. ДВ - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.))

2892
версия, консолидирана от Ciela-Norma