Наредба за Представяне в НОИ на Болничните Листове

(Наредба за Реда за Представяне в Националния Осигурителен Институт на Данните от Издадените Болнични Листове и Решенията по Обжалването им)

2601
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar