Наредба за Осъществяването на Фискален Контрол

(Наредба № Н-2 от 30 Януари 2014 г. за Условията и Реда за Осъществяване на Фискален Контрол върху Движението на Стоки с Висок Фискален Риск на Територията на Република България и Изискванията към Фискалните Контролни Пунктове)

1683
версия, консолидирана от Ciela-Norma