Наредба за Коефициентите за Рентабилност, Ефективност и Финансова Автономност

(Наредба за Определяне на Границите на Коефициентите за Рентабилност, Ефективност и Финансова Автономност, на Изискванията към Представяните Доказателства, Особените Случаи, Методите и Начините за Определяне на Коефициентите и Нетния Паричен Поток)

2178
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar