Наредба за Обезщетенията и Помощите от ДОО

(Наредба за Паричните Обезщетения и Помощи от Държавното Обществено Осигуряване)

3509
версия, консолидирана от Ciela-Norma