Наредба за Промяна на Участие и Прехвърляне на Средствата на Осигурено Лице от Един Пенсионноосигурителен Фонд в Друг

(Наредба № 3 от 24 Септември 2003 г. за Реда и Начина за Промяна на Участие и за Прехвърляне на Натрупаните Средства на Осигурено Лице от Един Фонд за Допълнително Пенсионно Осигуряване в Друг Съответен Фонд, Управляван от Друго Пенсионноосигурително Дружество)

2351
версия, консолидирана от Ciela-Norma