Наредба за Съхранение на Данните за Осигурените Лица

(Наредба № Н-13 от 17 Декември 2019 г. за Съдържанието, Сроковете, Начина и Реда за Подаване и Съхранение на Данни от Работодателите, Осигурителите за Осигурените при тях Лица, както и от Самоосигуряващите се Лица)

2430
версия, консолидирана от Ciela-Norma