Наредби

    Тъй като обикновено Наредбите са с дълги и трудно запомнящи се имена, за удобство на потребителите в този списък те са представени с кратки и лесни за запомняне заглавия. Чрез задържане на мишката върху „ i “ инфобутона може да се види оригиналното заглавие на всяка наредба. При търсене на наредба в търсачката същата ще бъде открита както по оригиналното, така и по краткото си заглавие.

  1. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Метали
  2. Наредба за Дейността на Службите по Трудова Медицина
  3. Наредба за Задължението за Дежурство и Разположение
  4. Наредба за Методите за Определяне на Пазарните Цени
  5. Наредба за Особената Закрила на Боледуващите
  6. Наредба за Работното Облекло
  7. Наредба за Условията на Труд на Бременните, Родилките и Кърмачките