Наредби

    Тъй като обикновено Наредбите са с дълги и трудно запомнящи се имена, за удобство на потребителите в този списък те са представени с кратки и лесни за запомняне заглавия. Чрез задържане на мишката върху „ i “ инфобутона може да се види оригиналното заглавие на всяка наредба. При търсене на наредба в търсачката същата ще бъде открита както по оригиналното, така и по краткото си заглавие.

  1. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Метали
  2. Наредба за Задължението за Дежурство и Разположение
  3. Наредба за Методите за Определяне на Пазарните Цени
  4. Наредба за Особената Закрила на Боледуващите
  5. Наредба за Работното Облекло