Наредба за Обезщетенията и Помощите от ДОО (отм.) (отменен)

(Наредба за Изчисляване и Изплащане на Паричните Обезщетения и Помощи от Държавното Обществено Осигуряване)

1930
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar