Извънреден труд – допустимост и заплащане

Извънреден труд – допустимост и заплащане
актуално Лектор: Георги Димитров 2 юни 2020 50:20 2202
  • Допустим максимален размер на извънредния труд за година
  • Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по труда
  • Водене на дневник за отчитане на извънредния труд
  • Лица, за които се прилагат ограничения за полагане на извънреден труд
  • Отказ за полагане на извънреден труд
  • Заплащане на извънреден труд
  • Извънреден труд по време на официален празник
  • Санкции и административни нарушения при неправилно отчитане на извънредния труд

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент