Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

Размер и право за ползване на платен годишен отпуск
актуално Лектор: Зорница Стоянова 19 ноември 2019 24:58 1143
  • Право и размер на основен, на удължен и на допълнителен платен годишен отпуск
  • Други видове платен отпуск
  • Прекъсване ползването на платен годишен отпуск
  • Отлагане ползването на платен годишен отпуск
  • Погасяване правото на ползване на ПГО
  • Уведомяване на служителите за полагащия им се ПГО
  • Отчитане на ползваните отпуски
  • Парично компенсиране на платения годишен отпуск
  • Санкции по Кодекса на труда

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент