Дисциплинарна отговорност

Дисциплинарна отговорност
актуално Лектор: Цветан Терзийски 5 ноември 2019 1:01:52 992
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Понятие за дисциплинарна отговорност
 • Трудова дисциплина
 • Основанията, които следва да са налице
 • Нарушения на трудовата дисциплина
 • Дисциплинарни наказания
 • Видове дисциплинарни наказания
 • Забележка
 • Предупреждение за уволнение
 • Дисциплинарно уволнение
 • Предпоставки за налагане на дисциплинарно наказание
 • Могат ли да се налагат глоби и санкции на служители
 • Компетентни органи относно налагане на дисциплинарно наказание
 • Срокове за налагане на дисциплинарно наказание
 • Процедура по налагане на дисциплинарно наказание
 • Заличаване на дисциплинарните наказания

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент