Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част I

Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част I
актуално Лектор: Александър Бояджиев 10 март 2021 29:43 1061
  • Кои лица са задължени да подават справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ?
  • Кои видове доходи се попълват в справката?
  • Какви са спецификите при попълването на справката?
  • Конкретни примери към всеки вид доход

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент