Концептуални промени в ЗДДФЛ във връзка с попълването на ГДД за физическите лица чрез справките по чл. 73, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Концептуални промени в ЗДДФЛ във връзка с попълването на ГДД за физическите лица чрез справките по чл. 73, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
актуално Лектор: Александър Бояджиев 10 март 2021 24:39 372

Във видеото се разглежда:

  • Промените във връзка с издаването на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ
  • Защо бе създадена справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ?
  • Какви промени бяха направени в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ?
  • Срокове, корекции, санкции и специфики при подаването на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент