Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО - 2020

Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО - 2020
актуално Лектор: Димона Бояджиева 5 май 2020 52:08 651
 • Административно-териториално устройство на България
 • Местни данъци – видове, размер на данъците, начини на плащане, отсрочване и разсрочване
 • Местни такси – видове, размер на данъците, начини на плащане, отсрочване и разсрочване
 • Данък върху недвижимите имоти – обект на облагане, задължени лица, данъчна основа, данъчна оценка, освободени от данъка, данъчни облекчения, срокове за подаване на декларации, внасяне на данъка, санкции
 • Данък върху наследствата – обект на облагане, задължени лица, данъчна основа, данъчни ставки, срокове за подаване на декларации, внасяне на данъка, освобождаване от облагане, данъчни облекчения, санкции
 • Данък при придобиване на имущества по дарение – данъчно задължени лица, данъчна основа, данъчни ставки, освобождаване от данък, деклариране на данъка, внасяне, санкции
 • Данък при придобиване на имущества по възмезден начин – обект на облагане, задължени лица, данъчна основа, данъчна ставка, освобождаване от данък, внасяне, санкции
 • Данък върху превозните средства – обект на облагане, задължени лица, данъчна основа, освободени от данък превозни средства, данъчни облекчения, срокове за подаване на декларации, внасяне на данъка, санкции
 • Патентен данък – обект на облагане, задължени лица, размер на данъка, данъчни облекчения, деклариране на данъка, срокове за внасяне, санкции
 • Туристически данък – обект на облагане, задължени лица, данъчна ставка, как се определя данъкът, деклариране, внасяне, санкции
 • Данък върху таксиметровия превоз на пътници – обект на облагане, задължени лица, данъчна ставка, деклариране, внасяне
 • Такса за битови отпадъци – задължени лица, деклариране на таксата, внасяне, кога не се дължи такса, как да оптимизираме таксата, плащане на база съд и честота на използване, плащане на фирми, пропорционално плащане в промили

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент