Пълно приспадане на данъчна загуба без остатък за приспадане в следващата година

Александър Бояджиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 19 август 2021 926 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри, счетоводители и финансови директори, които искат да изчислят каква ще бъде данъчната печалба на предприятието, върху която ще се плати корпоративен данък след приспадане на данъчните загуби от предходни години.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на данъчната печалба, върху която ще се плати корпоративен данък, след като се приспаднат данъчните загуби от предходните пет години, и да покаже каква част от данъчната загуба ще остане за приспадане за следващата година и каква част от данъчната загуба ще бъде изгубена за бъдещо приспадане заради изтекла давност.

Фактическа обстановка

През 2020 г. АЛФА ЕООД е реализирало данъчна печалба в размер на 70 000 лв. За предходните пет данъчни години дружеството има следните неприспаднати данъчни загуби:

2019 г.:             0 лв.

2018 г. : – 10 000 лв.

2017 г. :             0 лв.

2016 г. : – 20 000 лв.

2015 г. : – 25 000 лв.

Трябва да се изчисли:

            а) какъв е размерът на данъчната печалба за 2020 г., която ще бъде обложена с корпоративен данък;

            б) каква част от данъчните загуби от предходни години се приспадат от данъчната печалба за 2020 г.;

            в) има ли неизползвана данъчна загуба от предходни години, която ще може да се приспада от данъчна печалба в следващата година, и ако има – в какъв размер;

            г) има ли данъчна загуба от предходни години, която се губи за бъдещо приспадане заради изтекла давност, и ако има – в какъв размер.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 155 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 68 думи;