Изчисляване на провизия за неизползван отпуск

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 април 2021 1516 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ специалисти, които искат да изчислят размера на провизията за неизползван отпуск на определен служител или група служители в предприятието.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на провизия за неизползван отпуск на един или повече служители в едно предприятие към края на календарна година, която провизия трябва да се отрази в неговите Отчет за Приходи и Разходи и БАЛАНС.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 46 думи;

  • скрито платено съдържание: 27 думи;
  • скрито платено съдържание: 25 думи;
  • скрито платено съдържание: 25 думи;
  • скрито платено съдържание: 25 думи;
  • скрито платено съдържание: 25 думи;
  • скрито платено съдържание: 25 думи;

скрито платено съдържание: 16 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 217 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 52 думи;