Последен работен ден при прекратяване на срочен трудов договор, изтичащ в почивен ден

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 20 август 2021 1354 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за служители, назначени на срочен трудов договор, когато искат да разберат кога ще бъде последният им работен ден при подадено от тях предизвестие за прекратяване на договора, в случай че предизвестието изтича в почивен ден.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на последния работен ден на служител при подадено от него предизвестие за прекратяване на срочен трудов договор, когато предизвестието изтича в почивен ден.

Фактическа обстановка

Служител, който е назначен на срочен трудов договор в дружество, подава предизвестие за прекратяване на трудовото му правоотношение на 17.03.2021 г. В трудовия му договор е записано, че срокът на предизвестие е един месец и в конкретния случай изтича в почивен ден. Срокът на трудовия договор изтича на 12.05.2021 г.

Трябва да се изчисли:

            а) кога ще бъде последният работен ден за служителя в дружеството;

            б) коя ще бъде датата на прекратяване на трудовото правоотношение (първият ден, в който служителят няма да бъде на работа).

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 71 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 125 думи;