Пренасяне на данъчна загуба при отрицателен данъчен резултат

Александър Бояджиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 19 август 2021 886 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за предприемачи, мениджъри, счетоводители и финансови директори, които искат да изчислят каква ще бъде данъчната печалба на предприятието, върху която ще се плати корпоративен данък след приспадане на данъчните загуби от предходни години.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора, когато през текущия период е реализирана данъчна загуба, както и да покаже каква част от данъчната загуба ще остане за приспадане за следващата година и каква част от данъчната загуба ще бъде изгубена за бъдещо приспадане заради изтекла давност.

Фактическа обстановка

През 2020 г. АЛФА ЕООД е реализирало данъчна загуба в размер на 15 000 лв. За предходните пет данъчни години дружеството има следните неприспаднати данъчни загуби:

2019 г.:             0 лв.

2018 г. : – 10 000 лв.

2017 г. :             0 лв.

2016 г. : – 20 000 лв.

2015 г. : – 25 000 лв.

Трябва да се изчисли:

            а) какъв е размерът на данъчната загуба за 2020 г., която ще може да се приспада от данъчна печалба в следващата година;

            б) има ли неизползвана данъчна загуба от предходни години, която ще може да се приспада от данъчна печалба в следващата година, и ако има – в какъв размер;

            в) има ли данъчна загуба от предходни години, която се губи за бъдещо приспадане заради изтекла давност, и ако има – в какъв размер.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 224 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 125 думи;