Деклариране започването на трудова дейност от самоосигуряващите се лица

Деклариране започването на трудова дейност от самоосигуряващите се лица
актуално Лектор: Георги Димитров 19 февруари 2021 19:48 795

Във видеото се разглежда начинът и редът за регистрация на самоосигуряващите се лица при започване на трудовата им дейност, за която подлежат на задължително обществено осигуряване. Акцентът е върху декларацията за регистрация на лицата, като разглежда детайлно всеки елемент от нея. Обръща се внимание на някои особености при прекъсване и възобновяване на трудовата дейност през течение на годината, както и на особености при избора на вида на осигуряването на лицата. Дадени са не малко примери за сроковете, в които се подава декларацията.

От видеото ще научите още – кой, как, кога и къде следва да подаде декларацията. Какви са начините за подаването ѝ, както и някои специфики, които биха имали отражение върху осигуряването и осигурителните права на самоосигуряващите се лица занапред.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент