Определяне на окончателен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица

Определяне на окончателен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
актуално Лектор: Георги Димитров 19 февруари 2021 40:34 1530

Във видеото се разглежда справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица, която е част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Дават се ясни примери и начини на попълване на справката при възникване на различни казуси по осигуряването на самоосигуряващите се лица. От видеото ще научите каква е целта и какво представлява тази справка, какво следва да се попълва в нея, както и какви са спецификите при попълването ѝ. Какъв е редът за подаване на справката - кога, в какви срокове, как следва да бъде подадена, както и къде се подава. Разглеждат се някои важни общи правила за попълване на справката.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент