Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход

Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход
актуално Лектор: Николай Иванов 20 август 2019 33:44 1048

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Размер и разпределение на осигурителните вноски
  • Срокове за внасяне и деклариране на осигурителните вноски
  • Определяне на осигурителния доход
  • Елементи на осигурителния доход
  • Определяне на минималния размер на осигурителния доход
  • Пропорционалност на минималния осигурителен доход
  • Приоритет и поредност на доходите от различни трудови дейности
  • Максимален размер на осигурителния доход
  • Примери за определяне на осигурителния доход при осигуряване на различни основания
  • Санкции при неправилно определяне на осигурителните вноски и/или осигурителния доход

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент