Важни срокове в осигуряването за началото на 2021 г.

Важни срокове в осигуряването за началото на 2021 г.
актуално Лектор: Георги Димитров 22 януари 2021 5:05 54

Преглед на някой от важните срокове в осигуряването през началото на 2021 година:

  • Отчет за положен извънреден труд през 2020 г.;
  • Уведомяване на служителите за размера на платен годишен отпуск, който имат право да ползват;
  • Определяне на работни места за трудоустроени;
  • Уведомление до Агенцията по заетостта за определяне на работни места за хора с увреждания;
  • Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ;
  • Справки за доходи, данъци и осигурителни вноски за лицата работещи по трудови правоотношения и по ДУК.

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент