Наредба за Работите с Установено Намалено Работно Време

(Наредба за Определяне на Видовете Работи, за които се Установява Намалено Работно Време)

1675
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar