Закон за Данък върху Добавената Стойност

229706
версия, консолидирана от Ciela-Norma