Съдържание:

Закон за Данък върху Добавената Стойност

2192
версия консолидирана от Ciela-Norma