Съдържание:

Закон за Данък върху Добавената Стойност

2196
версия консолидирана от Ciela-Norma