Съдържание:

Закон за Данък върху Добавената Стойност

2194
версия консолидирана от Ciela-Norma