Съдържание:

Закон за Данък върху Добавената Стойност

2199
версия консолидирана от Ciela-Norma