Закон за Данък върху Добавената Стойност

229708
версия, консолидирана от Ciela-Norma