Съдържание:

Закон за Данък върху Добавената Стойност

2202
версия консолидирана от Ciela-Norma