Закон за Данък върху Добавената Стойност

260460
версия, консолидирана от Ciela-Norma