Закон за Данък върху Добавената Стойност

189681
версия, консолидирана от Ciela-Norma