Закон за Данък върху Добавената Стойност

11938
версия, консолидирана от Ciela-Norma