Закон за Данък върху Добавената Стойност

6214
версия консолидирана от Ciela-Norma