Съдържание:

Закон за Данък върху Добавената Стойност

2201
версия консолидирана от Ciela-Norma