Съдържание:

Закон за Данък върху Добавената Стойност

2197
версия консолидирана от Ciela-Norma