Съдържание:

Закон за Данък върху Добавената Стойност

2198
версия консолидирана от Ciela-Norma