Закон за Данък върху Добавената Стойност

246610
версия, консолидирана от Ciela-Norma