Закон за Данък върху Добавената Стойност

7566
версия консолидирана от Ciela-Norma