Закон за Данък върху Добавената Стойност

5641
версия консолидирана от Ciela-Norma