Закон за Данък върху Добавената Стойност

245467
версия, консолидирана от Ciela-Norma