Закон за Данък върху Добавената Стойност

10677
версия, консолидирана от Ciela-Norma