Закон за Данък върху Добавената Стойност

5655
версия консолидирана от Ciela-Norma