Закон за Данък върху Добавената Стойност

208271
версия, консолидирана от Ciela-Norma