Закон за Данък върху Добавената Стойност

58873
версия, консолидирана от Ciela-Norma