Закон за Данък върху Добавената Стойност

143481
версия, консолидирана от Ciela-Norma