Закон за Данък върху Добавената Стойност

8513
версия консолидирана от Ciela-Norma