Изчисляване на трудов стаж при пълен и непълен работен ден

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 5 март 2021 1194 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти, които искат да изчислят трудов стаж на служител, който през част от периода на трудовото правоотношение е бил на непълен работен ден, а през останалата част е бил на пълен работен ден.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на трудов стаж на служител, когато в определен период на трудовия си договор е работил на пълен работен и в друг период е работил на непълен работен ден.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 51 думи;

скрито платено съдържание: 30 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 235 думи;

Резултат

Изчисление 1:

скрито платено съдържание: 33 думи;

Изчисление 2:

скрито платено съдържание: 33 думи;

Резултат:

скрито платено съдържание: 49 думи;