Становища по Казуси
свързани към Граждански Процес

свръзани към отделни норми на ГПК

член 60

 1. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на три календарни месеца?
 2. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на два календарни месеца?
 3. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на един календарен месец?
 4. В какъв срок работодателят е длъжен да представи в НОИ документите, свързани с бащинство или майчинство?
 5. Какъв е срокът за представяне на болничен от работодателя в НОИ?
 6. Как се определя датата на прекратяване на трудов договор, когато е отправено предизвестие за прекратяване, уговорено в месеци?
 7. Как се определя датата на прекратяване на трудов договор, когато е отправено предизвестие за прекратяване, уговорено в дни?
 8. От коя дата започва да тече срокът на предизвестие за напускане, уговорен в дни?

член 79

 1. Дължат ли се лихви и такси върху вземания по изпълнителен лист, събирани от ЧСИ?

член 446

 1. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?
 2. Могат ли да бъдат запорирани вноските на длъжника за допълнително здравно или пенсионно осигуряване?
 3. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на пенсия?
 4. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?

член 446а

 1. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор върху вземане на длъжника по сметка в банка?

член 450а

 1. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор върху вземане на длъжника по сметка в банка?

член 496

 1. Какви документи издава частният съдебен изпълнител при продажба на недвижим имот на публична продан?

член 512

 1. Запор върху заплата отнася ли се и за обезщетения за неспазено предизвестие и неизползван отпуск?

член 517

 1. Как се извършва принудително изпълнение върху дружествен дял в дружество с ограничена отговорност?
абонамент