Примери към Калкулатори
свързани към Граждански Процес

общовалидни за ГПК

 1. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка, издържа свои деца и е ползван болничен през месеца
 2. Максимална удръжка от заплата по запор за издръжка, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка и е ползван болничен през месеца
 3. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка
 4. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато лицето издържа деца
 5. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, при задължение за текуща издръжка
 6. Максимална удръжка от заплата по запор съгласно ГПК

свръзани към отделни норми на ГПК

член 446

 1. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка, издържа свои деца и е ползван болничен през месеца
 2. Максимална удръжка от заплата по запор за издръжка, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка и е ползван болничен през месеца
 3. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато има предходен запор за текуща издръжка
 4. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, когато лицето издържа деца
 5. Максимална удръжка от заплата по запор, съгласно ГПК, при задължение за текуща издръжка
 6. Максимална удръжка от заплата по запор съгласно ГПК
абонамент